top of page

Groei & Bloei

De maretak is mysterieus in zijn geschiedenis en er worden bijzondere krachten aan toegekend. Maar de maretak is ook anders dan andere planten, anders in zijn groeiwijze en anders in zijn groeiplek. 

De maretak is een halfparasiet, wat wil zeggen dat hij op een gastheer leeft. Deze gastheer zijn diverse boomsoorten, zoals: populier, linde, appelboom, meidoorn, lijsterbes, mispel, haagbeuk. Volgens mythen en volksvertellingen is een maretak op een eik zeldzaam. Wanneer er een maretak op een zomereik (Quercus robur) groeide, dan mocht het een Heilige Eik genoemd worden.

Het maretakzaadje dat in het voorjaar op een boom terecht komt leeft als epifyt voordat het zich door de bast van de gastheer boort. Het zaadje haalt voedingsstoffen uit de lucht. Pas wanneer de zgn. duikertjes vanuit het zaadje zich in het spinthout van de boom boren, kan het zich voeden met het water en de mineralen uit de gastheer. De maretak is niet heliotroop, dat wil zeggen dat de bladeren niet in de richting van het zonlicht groeien. De groei van de maretak is centrifugaal, dus groeit vanuit het hart naar alle richtingen.

Maretakzaadjes met de duikertjes

De groei van de maretak gaat zeer langzaam. Nadat de duikertjes het spinthout bereikt hebben, valt het oorspronkelijke besje van het duikertje en blijft er een klein groen sprietje achter. In dit stadium gaat het de winter in en in het voorjaar verschijnen de eerste twee blaadjes. Weer een jaar later vertakt dit sprietje zich in twee takjes met elk weer twee blaadjes. Na het tweede levensjaar gaat de groei gemiddeld sneller, omdat elk takje zich verder vertakt. 

Mannelijke maretak met stuifmeel

Tot aan het vijfde levensjaar produceert de maretak nog geen bessen. Pas vanaf dit stadium is het mogelijk dat de maretak de mooie witte bessen gaat dragen. Voor zijn bessen is de maretak afhankelijk van bestuiving tussen de mannelijke en vrouwelijke planten. De maretak bloeit in het voorjaar en bij een goede bestuiving zullen er in het najaar groene besjes zichtbaar worden. In de winter verkleuren de bessen naar wit.

De maretak kan wel zeventig jaar oud worden. Zonder onderhoud kan de maretak zijn gastheer overgroeien, waardoor de gastheer onvoldoende licht krijgt. Uw eigen maretak kunt u makkelijk onderhouden, met name als u jaarlijks uw eigen maretakkenoogst binnenhaalt.

Bij de teelt van de appelbomen met maretak worden geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt.

bottom of page